En liten studie i definitioner…..

Uretrit—ett okänt begrepp??

Jag har försökt ta reda på vilken information som egentligen finns om Uretrit på nätet. Det är ju där fler och fler söker efter information.

Det finns ett relativt nytt begrepp—LUTS, som står för Lower Urinary Tract Symtoms.

Enligt ’Praktisk Medicin’ är LUTS ett samlingsbegrepp för nedre urinvägssymptom.

Jag gjorde en liten studie kring tre diagnoser som faller under LUTS:

             Uretrit, Urinvägsinfektion (Cystit) och Interstitiell Cystit..

Jag valde ett antal väl etablerade organ, alla web-baserade, samt NationalEncyklopedin (NE) och här kommer resultatet av min lilla studie, som gick ut på att ta reda hur respektive organ definierar dessa tre diagnoser.

Här följer en kort presentation av mina ’källor’ i denna lilla studie:

 

Vårdguiden.se - Vårdguiden ger svar på dina frågor om sjukdomar och hälsa, om                                                öppettider och adresser till vården, om läkemedel och väntetider för                                        behandling.- riktar sig till allmänheten (i Stockholmsområdet)

 

Kvinnomedicin.se—Kvinnomedicin.se är en webbsite för information om alternativa och                                        komplementära behandlingsmöjligheter

Netdoktor.se Sveriges ledande hälsoportal –riktar sig till allmänheten

Doktorn.com Kunskap är trygghet – riktar sig till allmänheten

Wikipedia.se Den fria encyklopedin  - uppslagsverk på nätet

Urologkanalen.se Din urolog på nätet – riktar sig till såväl alla verksamma

                                       Inom sjukvården som allmänheten, patienter och anhöriga

PraktiskMedicin.com  Riktar sig till läkare och annan sjukvårdspersonal

Nationalencyklopedin (NE) - NE’s uppdrag är att sprida kunskap

Vårdguiden: Urinvägsinfektion som är begränsad till urinblåsan kallas blåskatarr.

Kvinnomedicin: saknar definition

Netdoktor.se: Urinvägsinfektion kallas även blåskatarr och är en infektion i urinblåsan. Beteckningen används dock även för en rad andra infektioner och irritationstillstånd i de nedre urinvägarna.

Doktorn.com: Urinvägsinfektion eller blåskatarr beror på en infektion i urinblåsan som oftast orsakats av tarmbakterier. Det är vanligare hos kvinnor än hos män.

Wikipedia: Urinvägsinfektion (UVI) är ett tillstånd då det växer bakterier i urinvägarna

Urologkanalen: Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande infektion som oftast uppkommer när bakterier tar sig in i urinrörsmynningen och förökar sig i urinvägarna.

Praktisk Medicin.com: Bakteriell invasion i urinblåsan

NE (Nationalencyklopedien): CYSTIT: Inflammation i urinblåsan, se BLÅSKATARR: cystit,orsakad oftast av bakterier

Textruta: Urinvägsinfektion (kallas också UVI, blåskatarr, Cystit)

Vårdguiden: saknar definition

Kvinnomedicin: saknar definition

Netdoktor.se: saknar definition

Doktorn.com: saknar definition

Wikipedia: Uretrit är ett samlingsnamn för besvär i urinvägarna som drabbar kvinnor i alla åldrar.

Urologkanalen: saknar definition

PraktiskMedicin.com: Uretrit  = urinrörskatarr. Inflammation i uretra.

NE (Nationalencyklopedien):  Uretrit –Detsamma som urinrörsinflammation. Urinrörsinflammation – Sjukdom orsakad av t ex gonorré- eller klamydiainfektion

Textruta: Uretrit (kallas också Urethral Pain Syndrome (UPS)

Vårdguiden:  saknar definition

Kvinnomedicin: saknar definition

Netdoktor.se:  saknar definition

Doktorn.com:  saknar definition

Wikipedia:  saknar definition

Urologkanalen: Interstitiell cystit (IC) är en kronisk inflammation i urinblåsan som orsakar frekvent och akut urinering samt obehag i bäckenområdet. Den naturligt skyddande hinnan i urinblåsan (epitelet) skyddas mot gifter i urinen med ett proteinlager som kallas för glykosaminoglykaner (GAG). Vid IC har detta skyddslager brutits ner, vilket gör att gifterna irriterar urinblåsans väggar. Urinblåsan blir sedan inflammerad och lagrar urinen bristfälligt.

PraktiskMedicin.comi: saknar definition

NE (Nationalencyklopedien):  hänvisar till blåskatarr (!?). Står nämnt bland njursjukdomar.

Textruta: Interstitiell cystit (IC) (kallas också Painful Bladder Syndrome (PBS)

Slutsats:

 

Det enda som allmänvården känner till om besvär i urinvägarna är urinvägsinfektion—som botas med antibiotika, oftast penicillin. Därför ger man penicillin fastän det inte hittas några bakterier. Flera gånger om. Vilket är exakt vad många kvinnor skrivit till mig i sina mail.

Samtidigt varnas i media för överskrivning av penicillin eftersom bakterierna blir mer och mer resistenta.

Och besvären går inte över—lidandet fortsätter.

 

Tänk så enkelt det skulle vara att direkt skicka en patient vidare till en gynekolog eller urolog för cystoskopi-undersökning när man inte hittar några bakterier i urinen.

 

Så att det förhoppningsvis kan ställas en korrekt diagnos och inledas en vettig behandling—direkt. Tyvärr visar det sig att gynekologer och urologer inte heller alltid vet hur dom ska hantera annat än urinvägsinfektioner.

 

Interstitiell Cystit är säkerligen en smärtsam sjukdom att drabbas av—men där finns i alla fall ett konkret sätt att ställa en diagnos. Och det finns massor med information på nätet, även om de källor jag tittat på här inte har med det.

Det finns bl a en IC-förening i USA (IC Network), och en bloggare i Sverige.

 

Uretrit däremot, som kan vara lika smärtsamt, verkar vara mer svårdiagnosticerat och ointressant……

Inte ens riktade kvinnositer har med något om Uretrit.

 

 

Det måste gå att ändra på detta!!

 

 

 

En intressant observation:

 

Kvinnomedicin.se har inte med någon av de tre diagnoser jag är ute efter. 

 

· Dom tar upp Inkontinens—och det är ju bra

· Dom tar upp Överaktiv Blåsa och i den beskrivningen nämner man Uretrit som en anledning till täta trängningar. Begreppet ’Överaktiv Blåsa’ vill man skrota helt.

                 (relevansen i det kan jag inte uttala mig om)

· Och—dom tar upp Prostatit—ur ett kvinnligt perspektiv…….

 

Det finns även en webbsite som heter www.kvinnohalsa.se, med

målsättningen att på ett lättillgängligt sätt förmedla korrekt medicinsk information’.


Inte heller där finns mina tre diagnoser med…...